دوشنبه ۹ بهمن ۱۳۹۶ | ۰۹:۱۰ ق.ظ
شورای فرهنگ عمومی جنوب کرمان از رویکرد تا عمل
نواب کمالی
اما ایراد اصلی به این شورا طرح موضوعات بعضا بی اولویت و یا داری اهمیت کمتر در آن بوده است، در حالی که معضلات و مسایل عمده و مبتلا به مردم در این منطقه چیزهای دیگری است

۱-در اهمیت فرهنگ عمومی به همینقدر بسنده میکنم که رهبر معظم انقلاب در این باره می­فرمایند: «اصلاح فرهنگ عمومى، از همه کارها مهمتر است؛ چون این کار، #محور همه کارهاى دیگر است.»
و عهده دار این مهم(اصلاح فرهنگ عمومی) در هر منطقه ای بیش از همه شورای فرهنگ عمومی آن منطقه است که میتواند با رصد درست مسایل و اولویت ها و مصوباتی که در این زمینه دارد حتی برای سایر دستگاه ها ریل گذاری کند.
اما متاسفانه جایگاه این شورا آنطور که باید در مناسبات دیده نمیشود و حتی از طرف خود اعضاء هم این نقش جدی گرفته نمیشود بطوری که خیلی از مسئولین در جلسات آن شرکت نمی کنند چرا که به اهمیت و تأثیرگذاری و جایگاه بی بدیل آن پی نبرده اند.

۲- بسیاری از جلسات این شورا را که دنبال کرده ام باید بگویم این شورا بیشتر شورای فرهنگ عمومی یک شهرستان است تا جنوب کرمان، هم از حیث اعضای شرکت کننده و هم موضوع جلسات که بیشتر محدود به یک شهر بوده تا کل گستره جنوب کرمان و این نقیصه ای است که باید جبران گردد و یک پیشنهاد در این زمینه برگزاری جلسات شورا بصورت متناوب و با فاصله های زمانی در هر هفت شهرستان جنوبی است.
۳-و اما ایراد اصلی به این شورا طرح موضوعات بعضا بی اولویت و یا داری اهمیت کمتر در آن بوده است، در حالی که معضلات و مسایل عمده و مبتلا به مردم در این منطقه چیزهای دیگری است اما ترافیک بخشی از یک شهر و یا موضوع عشایر و… را موضوع اصلی جلسات این شورا تشکیل می دهد!
کافی است صورت جلسات و مصوبات این شورا را در این سالها یک مرور اجمالی داشته باشید تا به حقیقت موضوع پی ببرید.
امید است با ریاست امام جمعه جدید حجت الاسلام سعادت فر بر این شورا شاهد تحولاتی اساسی در آن باشیم.

گالری
  • ۱
  • ۲
  • ۳
  • ۴
  • ۵
  • ۶
تبلیغات