برجام و تجربه های آن /لطفا از برجام برای خود کیسه ندوزید!
تجربه برجام باید حفظ شود که فردا روزی دوباره اگر غربگرایان داخلی بر سر کار آمدند و باز هوس قمار با منافع ملی و عزت و اقتدار ما بر سر معامله ای دیگر با غرب به سرشان زد، این تجربه جلوی آنان گذاشته شود.
  • ۱
  • ۲
آخرین اخبار
گالری
  • ۱
  • ۲
  • ۳
  • ۴
  • ۵
  • ۶
تبلیغات