نامه یک پیشکسوت جهاد و شهادت به نماینده جیرفت
از جای جای شهر صدای نارضایتی و گلایمندی به گوش میرسد /با اقتدار خود در یک هفته این موضوع را تعیین تکلیف کنید
بنده شما را در راستای منافع مردم این شهر از هر کس دیگر دلسوزتر و صادق تر میدانم و با اقتداری که از شما سراغ دارم اطمینان دارم که می توانید در ظرف کمتر از یک هفته با اقناع کردن استاندار به این سریال دامنه دار که دودش بیش از همه در چشم مردم است پایان دهید
  • ۱
  • ۲
آخرین اخبار
گالری
  • ۱
  • ۲
  • ۳
  • ۴
  • ۵
  • ۶
تبلیغات